Statut i regulaminy

Statut i regulaminy

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Osada (tekst jednolity na dzień 24.06.2010 r.) pobierz plik PDF
Regulamin zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej pobierz plik PDF
Regulamin walnego zgromadzenia pobierz plik PDF
Regulamin rozliczenia zużycia energii cieplnej pobierz plik PDF
Wyciąg z regulaminu porządku domowego zatwierdzonego przez radę nadzorczą w dniu 25.11.2004 r. z późniejszymi zmianami pobierz plik PDF