Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osada”
ul. Ołowiana 5
53-434 Wrocław
www.smosada.pl

Ebok

Godziny pracy Spółdzielni

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-17.00
Piątek 8.00-16.00

Kontakty telefoniczne i e-mail

Sekretariat

Tel.: 71 332-45-25, 71 332-45-41
Fax: 71 332-45-07
e-mail: sekretariat@smosada.pl

Dział Księgowości

tel. 71 332-45-25 wew. 37, 38
e-mail: ksiegowosc@smosada.pl

Dział Inwestycji (sprzedaż mieszkań)

tel. 71 332-45-25 wew. 34, 36
tel. 71 332-40-73, 71 332-45-25 wew. 35
e-mail: inwestycje@smosada.pl

Dział Eksploatacyjno – Członkowski

tel. 71 332-45-25 wew. 39
tel. kom. 666-370-108
e-mail: eksploatacja@smosada.pl

Kierownik Działu Eksploatacyjno – Członkowskiego

tel. 71 332-45-25 wew. 40

Telefony alarmowe

Alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986
Pogotowie energetyczne: 991

Pogotowie MPWiK ins. wew. po 23.00: 994
Pogotowie MPWiK siecI. zew. całodobowo: 994

Telefony awaryjne dla mieszkańców osiedla GAJ – Południe

Awarie w godz. pracy Spółdzielni: 71 332-45-25 w. 39
Serwis kotłowni – całodobowo: 602 710 843,   509 216 614

Pogotowie c.o. w zakresie

Urządzeń mechanicznych: 71 348-65-11
Pogotowie wod.-kan. do 23.00: 71 348 65 11

Ochrona Osiedla Gaj DELTA SECURITY: 19656
z tel. kom.: 71 19656