Statut i regulaminy

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Osada (uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 17.05.2018 r.) pobierz plik PDF
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej pobierz plik PDF
Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pobierz plik PDF
Regulamin rozliczenia zużycia energii cieplnej pobierz plik PDF
Wyciąg z regulaminu porządku domowego zatwierdzonego przez radę nadzorczą w dniu 19.05.2022 r. z późniejszymi zmianami pobierz plik PDF
Wyciąg z regulaminu korzystania z wielostanowiskowych garaży podziemnych i parkingów naziemnych pobierz plik PDF
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z terminami zebrań pobierz plik PDF